Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 27
  ul. W. Rzymowskiego 38
  02-697 Warszawa
 • (22) 843-66-81 / 82 / 83
  www.zs27.edupage.org
  facebook: zespolszkol27

Nawigacja

Środa 12.05.2021

Statistics

liczba odwiedzin: 1814732
 • Szanowni Rodzice i Uczniowie.

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn.29.04.2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...(Dz.U. z 2021r.,poz.824); od 17 maja, uczniowie będą się uczyć w systemie hybrydowym.

  W naszej szkole będzie to wyglądać w sposób następujący :

  klasa 1A uczy się w szkole w poniedziałek, wtorek i piątek,

  klasy 1Aw, 1Bw, 1Cw, 2Kw uczą się w szkole w poniedziałek i wtorek,

  klasy 1Mw, 2Kwg, 3Bw uczą się w szkole w poniedziałek i środę,

  klasa 3Aw uczy się w szkole

 • Jesteś pełnoletni, więc możesz się spisać!

  Matura jest egzaminem dojrzałości, po zdaniu którego wchodzi się w dorosłe życie. Jej wyniki zadecydują o Waszej przyszłości - dalszej edukacji lub zawodzie. Po ukończeniu 18 lat stajecie się dorośli, macie prawa i obowiązki jako obywatele. Jednym z nich jest udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dzięki uczestnictwu w spisie nie tylko macie możliwość potwierdzenia swojej dojrzałości obywatelskiej, ale również bezpośrednio wpływacie na obraz współczesnego młodego pokolenia, pokazując jego stosunek do narodowości, wyznania, czy niepełnosprawności. Poprzez samospis na stronie https://spis.gov.pl/ możecie współuczestniczyć w tym badaniu na własnych warunkach, pamiętając że liczy się każdy.

 • W zakładce MATURA znajdują się wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty
  • maturalnego
  • potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • zawodowego
  • eksternistyczngo

  Zapoznanie się zdających z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest obowiązkowe.

  Eliza Danilczuk
  wicedyrektor ZS 27

 • Triumf mokotowianki Ludwiki Chewińskiej

  Pani Ludwika Chewińska to mokotowianka reprezentująca dzielnicę od 52 lat, olimpijka z Monachium w 1972 roku, srebrna medalistka z Halowych Mistrzostw Europy z Rotterdamu w 1973 r.

  Od 45 lat jest rekordzistką Polski w pchnięciu kulą. Właśnie do swojej kolekcji dołączyła kolejne trofeum. Podczas 30 - tych Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu wywalczyła dwa złote medale w pchnięciu kulą i w rzucie ciężarkiem oraz została uznana za najlepszą zawodniczkę w rzutach. Nagrodzona została Pucharem wręczonym przez Prezesa Lekkiej Atletyki Masters Pana Wacława Krankowskiego.

 • TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

  W SESJI WIOSENNEJ 2021

  Egzaminy pisemne:

  04 maja 2021 (wtorek) - godz. 9.00 - język polski pp - sala gimnastyczna

  05 maja 2021 (środa) - godz. 9.00 - matematyka pp - sala gimnastyczna

  06 maja 2021 (czwartek) - godz. 9.00 - język angielski pp – sala gimnastyczna

  07 maja 2021 (piątek) – godz. 09.00 – język angielski pr – sala 101

  11 maja 2021(wtorek) - godz. 9.00 - matematyka pr - sala 101

  13 maja 2021 (czwartek) - godz. 9.00 - geografia pr - sala 101

  13 maja 2021 (czwartek) - godz. 14.00 - język rosyjski pp - sala 101

 • Uczniowie Pracownicy młodociani od 19.04.2021r.

  realizują normalnie zajęcia praktyczne u pracodawców.

  dyrektor zs27

 • Do 18 kwietnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 • Narodowy Spis Powszechny 2021

  Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.

  Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.) oraz tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

 • Przypominamy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji egzaminów z kwalifikacji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie na dzień 8 kwietnia 2021 r. I od tego dnia zapraszamy absolwentów do odbioru dokumentów z sekretariatu uczniowskiego.

  Kierownik Szkolenia Praktycznego - Leszek Salamoński

Wiadomości

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 27
  ul. W. Rzymowskiego 38
  02-697 Warszawa
 • (22) 843-66-81 / 82 / 83
  www.zs27.edupage.org
  facebook: zespolszkol27

Galeria zdjęć